Site pictogram Nathalie Verstegen

Referenties

Op deze pagina zijn referenties te vinden die ik heb mogen ontvangen in het kader van door mij gegeven lezingen\gastlessen.

Nathalie heeft voor het ISAAC-NF congres van 2021 een webinar verzorgt “Vraag het een OC-gebruiker!”. Ze beantwoordde hierin vragen uit de online zaal. Haar antwoorden bevatten de nodige humor, maar maken ook duidelijk dat we als maatschappij nog veel te leren hebben van mensen als Nathalie. Dat we haar en andere OC-gebruikers moeten benaderen als ieder ander, dat we gewoon moeten doen en dat we vooral geduld moeten hebben. Het is heel fijn dat er oogbestuurde spraakcomputers zijn, maar de communicatie blijft trager dan via spraak. Zeker als je lichaam niet altijd meewerkt. Nathalie nam geen blad voor de mond en gaf duidelijk antwoorden waar iedereen even stil van was. Het was een indrukwekkende bijeenkomst, zonder dat het te zwaar werd. We hopen in de toekomst nog veel met Nathalie te mogen werken. Ze zal gelukkig als ervaringsdeskundige ook voorlichtingen verzorgen in de toekomst!

 

 

 

 

Isaac-nf

 

 Nathalie gaf deze avond een lezing over haar leven als niet sprekende spreker, in de Huiskamer van het Slotje in Herpen. Dit deed zij met behulp van haar Tobii, een spraakcomputer die Nathalie met haar ogen bedient. Regel voor regel scannen haar ogen het verhaal, wat zij thuis al in elkaar had gezet. De 48 aanwezigen waren erg onder de indruk en hebben met diep respect naar haar (levens)verhaal geluisterd, het was muisstil. Het was een hele mooie ontmoeting. Oude bekenden zoals  haar voormalig huisarts, een leerkracht en klasgenoten van de plaatselijke basisschool waar Nathalie regelmatig kwam,  verrasten haar met hun komst. Daarnaast waren er mensen die Nathalie van zien al wel kenden maar nu kennis konden maken met een stukje binnenwereld van Nathalie. Ze zagen en hoorden een zelfbewuste jonge vrouw spreken die haar leven inricht binnen haar mogelijkheden en met de niet-aflatende zorg van haar ouders en vaste ondersteuners.  
De volgende dag mailde een hele blije Nathalie ons dat ze een uitnodiging had ontvangen om haar verhaal te komen vertellen op een internationaal congres in Mexico met als thema: Ondersteunende Communicatie! Wij wensen Nathalie heel veel succes!    

Lezing voor Dorpscoöperatie Land van Herpen. 

We vonden het een zeer leuke en leerzame gastles. Hadden allemaal niet verwacht dat je dit allemaal deed. Klasgenoten waren er stil van en erg onder de indruk van je verhaal! Knap dat je het zo goed kunt opschrijven en verwoorden.

Opleiding Maatschappelijke zorg, Oss

Nathalie heeft op een inspirerende wijze een lezing verzorgd voor een grote groep mantelzorgmakelaars van de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars. Met haar verhaal geeft zij op onmiskenbare manier te kennen dat het hebben van een zware lichamelijke beperking compleet los staat van de competentie om een volledig eigen leven te leiden. Het ervaren van eigen regie en het zelf inrichten van de benodigde assistentie om dit te kunnen doen is hierin belangrijk. Nathalie weet met haar positief kritische en humoristische woorden mensen te treffen en doen beseffen dat met doorzettingsvermogen veel te bereiken is. Wij wensen haar veel succes met het opzetten van Mindset Wonen, het geven van lezingen en hopen op een verdere prettige samenwerking.

Erica van Schijndel,
Mantelzorgmakelaar

Nathalie geeft bij ons op de cursus KinderNeuroRevalidatie nu al een paar jaar een prachtig interview voor de groep. Zij kan als geen ander haar ervaringen op een kritische, intelligente manier verwoorden, en met haar humor mensen boeien en inspireren. Nathalie geeft met haar verhaal een unieke kijk in haar leven. Hetgeen Nathalie heeft bereikt in haar leven is voor mij een inspiratiebron in mijn werk als therapeut in de kinderrevalidatie. Ik bewonder haar doorzettingsvermogen en positieve levensinstelling.

Ilse Oosterom,
Kinderfysiotherapeut, docent cursus KinderNeuroRevalidatie

Nathalie Verstegen is voor mij de verpersoonlijking van doorzetten. Ik heb diepe bewondering voor het feit dat zij ondanks haar fysieke beperkingen zich niet hinderen om haar doelen te bereiken. Op ons congres ‘Verder in Beweging’ gaf zij een prachtige presentatie over het belang van technologie. Dankzij de huidige computers kan Nathalie zich verstaanbaar maken, maar Nathalie wil natuurlijk nog veel meer. Daag haar uit en je zult versteld staan!

Remco Hoogendijk, 
Innovatie Manager Sint Maartenskliniek

 

Mobiele versie afsluiten