Opening Isaac congres

Een aantal maanden geleden ben ik uitgenodigd om de dagopening te verzorgen bij het Isaac congres. Isaac is organisatie. Het doel van ISAAC-NF is om met inzet van Ondersteunde Communicatie het leven van kinderen, jongeren en volwassenen met een communicatieve beperking te verbeteren. Samen met Valerie Schoonen heb …

Presentatie op het congres ‘Verder in Beweging’

Op vrijdag 10 november heb ik mijn eerste eigen presentatie op het congres ‘Verder in Beweging’ van de St. Maartenskliniek gegeven. Dit congres is een jaarlijks terugkerend evenement en het gaat over innovatie in de zorg. In juli ben ik uitgenodigd om te komen spreken. Voorgaande evenementen heb …